Vi håller nu på i tre studiecirklar och forskar fram fakta om torp i våra socknar.
I Hånger är en grupp igång och de kommit så långt att de har klart ett antal skyltar
som de ska sätta på stolpar och slå ner. 
 
Numren på deras skyltar börjar på "H" Jag bifogar ett korrektur
(där det senare har gjorts lite justeringar) så du kan få en uppfattning om hur de
kommer att se ut. Skyltarna är beställda på Utskriften.
 
Gudhemsskyltarna kommer att börja på G och ha liknande utformning.
Torbjörntorpsskyltarna får börja på T
Östra Tunhem om de kommer igång får vi nog benämna ÖT
Jettene med J osv.

Torpställen 

Socken   Nr   Namn   Typ   Under  Gård
Hånger   H1   Vadsboden   Fiskartorp/Torp   Stora Bjurum
Hånger   H37   Missionshuset    1925-1990   Hångers Missionsförsamling
Hånger   H38   Kanonstorp   Backstuga på Hånger hed   Stora Bjurum
Hånger   H41   Nilsabacken   Torp/Stuga   Stora Bjurum
Hånger   H42   Gamla Källströms, Lund   Soldattorp   Skaraborgs regemente NR2 Hällatorp
Hånger   H43   Larmes   Stuga   Stora Bjurum
Hånger    H46   Stridstorp   Torp    Hällatorp Stora Bjurum
Hånger   H47   Backalund    Tidigare Torp/Stuga   Stora Bjurum
Hånger   H54   Hofgården   Hemman/Torp   Dagsnäs, senare torp under  Stora Bjurum
Hånger   H55   Sjöhagen   Fiskartorp   Stora Bjurum