Hej alla hembygdsvänner!

Nu börjar höstmörkret lägga sig och det är dags att krypa in i stugvärmen. Då kanske din skaparglädje kommer fram? Är det så! tänk då på hembygdsföreningens Hantverksmässa

som i år kommer att äga rum på sedvanlig plats i
Gudhems församlingshem lördagen den 11 november klockan 10:00-15:00.

Du själv eller någon avDina vänner sitter kanske hemma och producerar en massa fina saker, som det kunde vara roligt för andra att få se.

Då har Du liksom Dina vänner chansen att vara med på mässan! Hör av Dig till mig snarast.

De som har stält ut tidigare om åren planerar givetvis för deltagande även i år, men kommer att få brev från oss om några veckor.

Vi räknar med att fått besked från både gamla och nya utställare om deltagande senast den 1 november, men intresset är stort så principen "först till kvarn" gäller.

Betalning för bordet är numera 100 kronor plus att vi gärtna tar emot priser till lotteriet.

Kontaktpersoner:

Birgitta Häger                                                    Anette Olsson

tfn:0515-720435                                               tfn:0515-720184

 

 

 

 

 Facebook sidan nedan till vänster

 
 
 

 

Gamla bilder från bygden 

Eskil Ströms historia

Jordebok över Gudhems socken af Gudhems härad ( intresant info om socknens gårdar) 

Se filmen Hornborgasjön
Trandans  (Grus grus).

Föreningen har plats för fler medlemmar, medlemsavgiten 100 kr insättes på
Plusgiro 371196-7 
Bankgiro 852-6782

 Axet nr 1-2017 innehåller verksamhetsberättelsen mm  

 

 

Traktorrace i Östra Tunhem.
Se filmer  (2014)     (2013)
    (2012)

Jättenedagen    (Bilder från 2015) 

 

       
       

(en film från Ö-Tunhem årets socken 2013)

   


Redaktionskommitté för Axet
 
                    


Vi tar gärna emot era artiklar

Lars-Erik Kullenwall sammankallande   Vår adress är:
Margaretha Fridh   GBHF, Box 4185,
Ingemar Fägerlind   521 04 GUDHEM
Lennart Moberg    
Gun-Britt Salomonsson   070-531 85 47
Lennart Swahn        larserik.kullenwall@gmail.com
Gudrun Wäpling          
     

 

 

 

   

Bjurums äldsta skola (foto taget 1898).

Så här ser Bjurums skola nu. 

Länkar till andra
hemsidor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Missionshuset  när fotot togs vet ej (om det är någon somhar en bättre bild tag kontakt).

Bysmedjan i Jettene by - senare  Lindgrens smedja

Restaureringen av smedjan  som startade 2005 ett av
föreningens olika projekt (mer om detta i Axet 2-2005)
Framför ingången står den siste smeden Herman Lindgren,
född 1865 och död 1928 i sviterna efter en olycka med sin bil
1925

Missionshuset som det ser ut idag.

Herman Lindgren framför Smedjan i Jettene
Här är en fin gammal bild av smedjan i Jettene.
invendigt i Smedjan
Så här ser Smedjan i Jettene ut idag.

[counter] besökare