MUSIK I ADVENT I TORBJÖRNTORPS KYRKA

Lördagen den 9 december 2017 klockan 16:00-17:30

medverkar gör S:t Sigfrids kyrkokör tillsammans med familjen Lagerqvist. Konserten kommer liksom förra året att präglas av Julens glädje.

inträde:100 kronor per person och detta kommer oavkortat gå till:

AMANDAS STJÄRNA

 

ALLA VÄLKOMNA!

                                                                            

 

HÄRMED INBJUDES TILL LUSIAFEST I UGGLUMS KYRKA

ONSDAGEN DEN 13 DECEMBER 2017 KLOCKAN 18:00

Program: Lusia Barntåg 

Kaffeservering

ALLA VÄLKOMNA!

 

 

 

 Facebook sidan nedan till vänster

 
 
 

 

Gamla bilder från bygden 

Eskil Ströms historia

Jordebok över Gudhems socken af Gudhems härad ( intresant info om socknens gårdar) 

Se filmen Hornborgasjön
Trandans  (Grus grus).

Föreningen har plats för fler medlemmar, medlemsavgiten 100 kr insättes på
Plusgiro 371196-7 
Bankgiro 852-6782

 Axet nr 1-2017 innehåller verksamhetsberättelsen mm  

 

 

Traktorrace i Östra Tunhem.
Se filmer 2017   2014     2013
   2012

Jättenedagen    (Bilder från 2015) 

 

       
       

(en film från Ö-Tunhem årets socken 2013)

   


Redaktionskommitté för Axet
 
                    


Vi tar gärna emot era artiklar

Lars-Erik Kullenwall sammankallande   Vår adress är:
Margaretha Fridh   GBHF, Box 4185,
Ingemar Fägerlind   521 04 GUDHEM
Lennart Moberg    
Gun-Britt Salomonsson   070-531 85 47
Lennart Swahn        larserik.kullenwall@gmail.com
Gudrun Wäpling          
     

 

 

 

   

Bjurums äldsta skola (foto taget 1898).

Så här ser Bjurums skola nu. 

Länkar till andra
hemsidor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Missionshuset  när fotot togs vet ej (om det är någon somhar en bättre bild tag kontakt).

Bysmedjan i Jettene by - senare  Lindgrens smedja

Restaureringen av smedjan  som startade 2005 ett av
föreningens olika projekt (mer om detta i Axet 2-2005)
Framför ingången står den siste smeden Herman Lindgren,
född 1865 och död 1928 i sviterna efter en olycka med sin bil
1925

Missionshuset som det ser ut idag.

Herman Lindgren framför Smedjan i Jettene
Här är en fin gammal bild av smedjan i Jettene.
invendigt i Smedjan
Så här ser Smedjan i Jettene ut idag.

[counter] besökare